Dynamiek van de Waal zichtbaar door droogte

De Waal is een dynamische rivier door de sterke wisseling in waterstanden. De huidige langdurige droogte zorgt echter voor extreem laag water, wat al enige tijd duurt. De effecten hiervan zijn goed te zien in de Hurwenense Waard. De in 2014 gerealiseerde nevengeul met inlaatwerk staat nagenoeg droog, waardoor de bodem deels begroeid is geraakt met een pioniersvegetatie. De locaties in de nevengeul waar uitspoeling en zandafzettingen plaatsvinden zijn zichtbaar geworden. De drooggevallen oevers van het gerevitaliseerde moeras in de Hurwenense Kil zijn relatief snel begroeid geraakt met riet. De Waal blijft een zeer interessant werkgebied voor ons en altijd de moeite waard om te bezoeken.

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?