Duurzaamheid

BWZ Ingenieurs streeft naar het leveren van een positieve bijdrage aan onze leefomgeving. We hebben de ambitie om duurzaam te werken, actief bij te dragen aan realisatie van klimaatdoelstellingen en de CO2-uitstoot te minimaliseren. We zijn daarom aangesloten bij SKAO en op trede 5 gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder. Ook zijn we partner in Stichting BlauwZaam, die samen met ondernemers, overheid, onderwijs en organisaties initiatieven neemt voor het verduurzamen van de regio.

BWZ Ingenieurs is in twee raamcontracten opgenomen met CO2-gerelateerd gunningsvoordeel. De opdrachtgevers hiervan zijn Waterschap Aa en Maas en de Provincie Noord-Holland. Voor Waterschap Aa en Maas zijn in 2021 vijf projecten gegund met CO2-gunningsvoordeel. Voor Provincie Noord-Holland zijn in 2021 drie projecten gegund met CO2-gunningsvoordeel. Voor reductie van CO2-emissie in deze projecten worden dezelfde maatregelen ingezet als voor onze andere projecten, zie BWZ Energie Management Actieplan 2022.

Werkvelden

IMG_0423

CO₂-Prestatieladder

BWZ heeft de ambitie om duurzaam te werken, actief bij te dragen aan realisatie van
klimaatdoelstellingen en de CO₂ uitstoot te minimaliseren.

blauwzaam-logo

BlauwZaam

Samen werken aan een betere leefomgeving, voor nu én voor later.

Naamloos-21

SKAO

Verbindt partijen, deelt kennis en is het hart van een groot netwerk.

Benieuwd wat BWZ Ingenieurs voor u kan betekenen?