ONTWERP

Wij beschikken over alle disciplines om het complete ontwerpproces voor u te verzorgen. Van inventarisatie en gebiedsanalyse tot en met het uitwerken van gedetailleerde (technische) ontwerpen. Wij werken zowel in het stedelijk als landelijk gebied, waarbij onze plangebieden in grootte variëren van enkele honderden vierkante meters tot een paar honderd hectare.

Wij zorgen ervoor dat nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig worden ingepast in de bestaande situatie. Daarbij houden wij rekening met zowel uw eisen en wensen als met eisen en randvoorwaarden vanuit wet- en regelgeving en van belanghebbenden.
Het uitwerkingsniveau bepalen wij in overleg met u. Soms volstaat een technische AutoCad-tekening. Andere projecten vragen juist om handgetekende plankaarten, 3D-modellen en/of impressies. Wij hebben een uitgebreide portfolio opgebouwd met daarin verschillende grafische technieken die wij graag aan u laten zien.

Door nauwe samenwerking tussen de diverse vakdisciplines binnen ons bureau kunnen wij het gehele proces voor u verzorgen. Wij hebben hiervoor, naast ontwerpers, onder andere de volgende disciplines in huis: ecologie, hydrologie, civiele techniek, kostenbeheersing en beheer.

Ons (ontwerp)team staat voor haalbare en breed gedragen ontwerpen!

 

Onze dienstverlening op het gebied van ontwerp:

 • Natuur en landschap
 • Openbare ruimte (straten, pleinen en parken)
 • Civiel (3D)
 • Watersystemen
 • Kostenramingen (SSK)

Projecten

 • In vervolg op het opstellen van het inrichtingsplan Bernisse heeft WSHD aan BWZ Ingenieurs opdracht gegeven voor een beleidsevaluatie ten aanzien van het beheer en onderhoud, op behoud en herstel van natuurwaarden, landschappelijke kwaliteit en behoud van flora en fauna.


  Levinus
  "Het resultaat moet een antwoord, oplossing of advies zijn waar de klant mee verder kan én wil. Dat is voor mij de grote uitdaging"

  Levinus Boxhoorn

  projectleider / adviseur water

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?