BEHEER

Nadat een plan is gerealiseerd is het belangrijk dat het juiste beheer wordt uitgevoerd om gestelde (ecologische) doelen te bereiken. Samen met u bekijken wij welk beheer gewenst en haalbaar is. Dit verwoorden wij in een beheerplan, eventueel voorzien van een beheerkostenraming.

 

Bij vraagstukken over omgang met nieuwe of bestaande bomen zetten wij de kennis van onze boomveiligheidscontroleur in. Hij is in bezit van het door Groenkeur erkende certificaat en voert boomveiligheidscontroles en registraties uit volgens de VTA-methode (Visual Tree Assesment). De keuze om bomen te behouden of te vervangen vraagt de nodige vakkennis en kan afhankelijk zijn van de soort en huidige staat en daarmee de boomveiligheid en toekomstbestendigheid oftewel duurzaamheid van het project.

 

Onze dienstverlening op het gebied van beheer:

  • Beheer en onderhoudsplannen
  • Monitoring
  • Groenbeheerplannen
  • Waterbeheerplannen
    "Problemen bestaan niet; je hebt enkel uitdagingen!"

    Jan Heinen

    senior adviseur gebiedsinrichting

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?