De ’s Gravendijckse Plas is ecologisch opgewaardeerd!

De uitvoering van de ’s Gravendijckse Plas te Noordwijk is afgerond. De plas was enkele jaren geleden aangelegd als watercompensatie en piekberging voor het naastliggende industrieterrein. Door de functionele aanleg als waterberging had de plas beperkte ecologische waarde; steile oevers en beperkte monotone waterdiepte. BWZ Ingenieurs heeft een nieuw ontwerp voor de plas gemaakt waarbij de primaire functies van watercompensatie en piekberging gewaarborgd blijven en de plas ecologisch veel waardevoller wordt.

Door het graven van diepere geulen met flauwe oevers en het plaatselijk ophogen tot net onder het waterpeil worden geschikte biotopen gecreëerd voor vissen en wadende vogels. Vanuit het project ‘Herinrichting Groene Long’ is een complete boom aangevoerd en aangebracht op de waterbodem. Deze dient als schuil- en leefgebied voor jonge vis en macrofauna. In het ontwerp is rekening gehouden met een gesloten grondbalans. De beperkte vrijkomende grond is in en direct rondom het projectgebied verwerkt. Om de uitvoering te vergemakkelijken heeft de aannemer de plas bijna droog gezet en rijdt de kraan over de bodem om het grondwerk uit te kunnen voeren. Onze adviseurs hebben, in samenwerking met de gemeente, de uitvoering begeleid.

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?