Contractmanagement Team Schoon Water

De afgelopen jaren heeft het Hoogheemraadschap van Delfland zich voornamelijk gericht op waterveiligheid. Dat wil zeggen; het reguleren van de hoeveelheid water. Nu dit aspect in grote lijnen op orde is, ontstaat er ruimte om de focus te verleggen naar de kwaliteit van het oppervlaktewater. De komende jaren worden projecten uitgevoerd in het kader van het KRW-programma ter verbetering van de ecologische oppervlaktewaterkwaliteit.

BWZ Ingenieurs is door het projectmanagementbureau van Delfland ingeschakeld om een raamcontract op te stellen. Hierdoor kunnen deze projecten gerealiseerd worden.

Het raamcontract is inmiddels gepubliceerd op Tenderned en de selectiefase is gestart. Uit de geselecteerde gegadigden wordt één aannemer geselecteerd waar een raamovereenkomst mee wordt gesloten. De nadere selectie in de gunningsfase zal plaats vinden op basis van de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV). Eind 2018 zal de realisatie van de eerste projecten uit het KRW-programma worden gestart.

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?