Bomeninventarisatie IKC-terrein Beneden-Leeuwen

Op het terrein van het toekomstige Integraal Kind Centrum (IKC) in Beneden-Leeuwen staat nu nog basisschool De Leeuwenkuil. Dit pand wordt in de zomer van 2019 gesloopt. Op het schoolplein van De Leeuwenkuil en in de openbare ruimte hier omheen staan diverse bomen. Gemeente West Maas en Waal wil deze bomen zoveel mogelijk behouden en inpassen in het ontwerp van de nieuwe buitenruimte, mits deze gezond zijn, toekomstwaarde hebben en bij voorkeur een positieve bijdrage leveren aan biodiversiteit.
Onze boomveiligheidscontroleur inventariseert deze week conform de VTA-methode alle bomen op onder andere soort, vitaliteit, toekomstwaarde en veiligheid. Ook zorgen wij dat de exacte locaties van de bomen in xyz-coördinaten bekend zijn, zodat de bomen optimaal kunnen worden ingepast in het nieuwe terreinontwerp dat wij ook voor de gemeente gaan verzorgen.

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?