Bomeninventarisatie basis voor bewonersparticipatie

In november hebben wij de direct omwonenden ingelicht over het herinrichtingsplan voor de Groene Long te Noordwijk. Dit gebeurde tijdens twee bewonersavonden. Na het presenteren en onderbouwen van het concept-ontwerp hebben wij samen met de aanwezigen de puntjes op de i gezet. De algehele reactie is erg positief en de omwonenden voelen zich gehoord. De vele zorgen omtrent de bomenkap en het behouden van het bosgevoel hebben wij weggenomen door het ontwerpproces te starten met een complete bomeninventarisatie inclusief inmeting en zorgvuldig afgewogen bomenselectie. Wij werken het ontwerp verder uit richting vergunningentraject, bestek en aanbesteding.

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?