Voor Natuurmonumenten heeft BWZ Ingenieurs een plan opgesteld om de waterhuishouding aan te passen binnen de polder Schieveen....

Kinderen uit Alphen werken samen met het dorpsplatform SLAG (Stichting Leefbaar Alphen Gelderland) aan een plan voor de herinrichting van een veldje met bestaande speeltuin tussen de Valksestraat en de Heuvelstraat tot een natuurspeeltuin....

Zodra de omstandigheden het toelaten gaat BWZ Ingenieurs aan de slag met een watersysteemanalyse voor visvijver Hamelspoel voor de gemeente Oss....

In navolging op de planvorming en uitvoeringsvoorbereiding en –begeleiding van de Moerasblokken 2 en 3 in de polder Groot Mijdrecht Noord gaat BWZ Ingenieurs, in opdracht van de provincie Utrecht, ook de planvorming voor de inrichting van Moerasblok 1 verzorgen. ...

Waterharmonica’s hebben als doel om effluent water uit een afvalwaterzuivering zo te ecologiseren dat levenloos water wordt opgewerkt tot water met zuurstof en flora en fauna die aansluit op het oppervlaktewater waarop het wordt geloosd....

Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft in de afgelopen jaren met stedelijke waterplannen en de watertoets hard gewerkt aan het stedelijk waterbeheer binnen zijn beheergebied....

In 2018 heeft BWZ Ingenieurs in samenwerking met Waterschap Rivierenland voor een achttal locaties in en rond de rivier de Linge een variantenstudie met voorlopig ontwerp uitgewerkt....

Benieuwd wat BWZ Ingenieurs voor u kan betekenen?