Zodra de omstandigheden het toelaten gaat BWZ Ingenieurs aan de slag met een watersysteemanalyse voor visvijver Hamelspoel voor de gemeente Oss....

In navolging op de planvorming en uitvoeringsvoorbereiding en –begeleiding van de Moerasblokken 2 en 3 in de polder Groot Mijdrecht Noord gaat BWZ Ingenieurs, in opdracht van de provincie Utrecht, ook de planvorming voor de inrichting van Moerasblok 1 verzorgen. ...

Waterharmonica’s hebben als doel om effluent water uit een afvalwaterzuivering zo te ecologiseren dat levenloos water wordt opgewerkt tot water met zuurstof en flora en fauna die aansluit op het oppervlaktewater waarop het wordt geloosd....

Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft in de afgelopen jaren met stedelijke waterplannen en de watertoets hard gewerkt aan het stedelijk waterbeheer binnen zijn beheergebied....

In 2018 heeft BWZ Ingenieurs in samenwerking met Waterschap Rivierenland voor een achttal locaties in en rond de rivier de Linge een variantenstudie met voorlopig ontwerp uitgewerkt....

In opdracht van de provincie Utrecht voert BWZ Ingenieurs een evaluatie uit van de verdrogingsbestrijding die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden in de zogenoemde TOP- en SUPTOP-gebieden verdrogingsbestrijding binnen de provincie....

Benieuwd wat BWZ Ingenieurs voor u kan betekenen?