Aanleg waterberging Keetjesbongerd Kesteren

Eind maart is de aanleg van de waterberging in de groenstrook langs de Keetjesbongerd in Kesteren gestart. Omdat de ondergrond verdacht is op de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog heeft de aannemer eerst de onverdachte bovenlaag ontgraven. Vervolgens is het terrein gedetecteerd. Hierbij zijn geen explosieven aangetroffen. In mei wordt de aanleg van de waterberging hervat door de aannemer.

BWZ Ingenieurs heeft in 2018 het ontwerp voor de waterberging opgesteld en de uitvoeringsvoorbereiding verzorgd. Onze directievoerder en toezichthouder begeleidt de werkzaamheden tijdens de aanleg.

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?