Wachtwoord vergeten?

Vergunningen- en subsidiemanagement

Vergunningenmanagement

Voordat projecten buiten kunnen worden uitgevoerd zijn diverse vergunningen, ontheffingen en meldingen nodig. Denk bijvoorbeeld aan een omgevingsvergunning, watervergunning, ontgrondingenvergunning, melding Boswet, etc.

Een goede, complete aanvraag vergroot de kans op een voorspoedige aanvraagprocedure met een gunstige beslissing ten aanzien van de gewenste vergunning als eindresultaat.

Met het inventariseren van de benodigde vergunningen voor uiteenlopende projecten en het opstellen en succesvol indienen van vergunningaanvragen hebben wij ruime ervaring.

Relatie met Bureau Waardenburg voor natuurvergunningen

Bij ruimtelijke ontwikkelingen en inrichtingsprojecten komt vaak de natuurwetgeving om de hoek kijken. De Flora- en faunawet regelt de bescherming van planten- en diersoorten tegen beschadiging, verstoring en vernietiging. De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden en gebieden die als beschermd natuurmonument zijn aangewezen.

Voor het aanvragen van een ontheffing op de Flora- en faunawet of een Natuurbeschermingswetvergunning maken wij gebruik van de expertise van de ecologen van Bureau Waardenburg. Doordat wij op hetzelfde adres zijn gevestigd zijn de lijnen kort en kunnen wij de benodigde informatie over en weer snel verstrekken.

Subsidiemanagement

Heeft u een subsidie ontvangen voor de uitvoering van een project, maar ziet u op tegen de administratieve rompslomp? Deze werkzaamheden kunnen wij u uit handen nemen! Wij ondersteunen u met de inrichting van een werkbare projectadministratie, stellen tussentijdse rapportages op, bewaken de deadlines en verzorgen de einddeclaratie.


Bookmark and Share